Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Π. Γαλίδης: Το ηλεκτρονικό εμπόριο διαφοροποίησε την ταχυδρομική αγορά

Published

on

Ως «απαραίτητη» χαρακτηρίζει ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών, Πέτρος Γαλίδης, «την έγκυρη και όσον το δυνατό πιο περιεκτική ενημέρωση των καταναλωτών», προκειμένου να επιλέγουν τον ταχυδρομικό παροχέα που να ικανοποιεί τις ανάγκες τους ειδικότερα, την ώρα που οι προκλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχουν διαφοροποιήσει, όπως επισημαίνει, την ταχυδρομική αγορά. Με δεδομένο πως 9 στους 10 Κύπριους χρησιμοποιούν κάποιου είδους Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, ο κ. Γαλίδης, αποκωδικοποιεί, σε συνέντευξή του στο Economy Today τα ευρήματα της ετήσιας έρευνας καταναλωτών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που διενήργησε το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ).

Χαρτογραφώντας το πεδίο των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Κύπρο, αναλύει, μεταξύ άλλων, πόσοι καταναλωτές προβαίνουν σε διαδικτυακές αγορές και περιγράφει τις απόψεις που επικρατούν γύρω από τους παρόχους και τις χρεώσεις. Μιλά παράλληλα, για το application σύγκρισης τιμών που βρίσκεται στα «σκαριά» και που αναμένεται να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών, ενώ εξηγεί πως ο ανταγωνισμός λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή.

Ποια τα κυριότερα ευρήματα της ετήσιας έρευνας καταναλωτών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε σχέση με τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που πραγματοποίησε το ΓΕΡΗΕΤ, το 2023;

Κατά το 2023, 9 στους 10 ερωτηθέντες έχουν χρησιμοποιήσει κάποιου είδους Ταχυδρομικές Υπηρεσίες.

Η χρήση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για παραλαβή επιστολών-εγγράφων και δεμάτων ήταν περίπου τριπλάσια από τη χρήση για αποστολή.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παραμένουν ο κύριος ταχυδρομικός παροχέας για την παραλαβή επιστολών (96%).

Ο κύριος όγκος παραλαβής επιστολών αφορά κάποιου είδους «εμπορική αλληλογραφία», όπως λογαριασμούς κοινής ωφελείας, τραπεζικές καταστάσεις λογαριασμών ή καταστάσεις λογαριασμών πιστωτικών καρτών, φορολογίες, κ.τλ..

Όσον αφορά στην παραλαβή δεμάτων, οι κύριοι ταχυδρομικοί παροχείς είναι η ACS Courier (χρησιμοποιήθηκε από το 65% των ερωτηθέντων), τα Κυπριακά Ταχυδρομεία (51%), η GAP Akis Express (25%) και η DHL (19%), με κύριους χώρους παραλαβής των δεμάτων να είναι από το υποστατικό του παροχέα και την οικία τους με 60% και 50% των ερωτηθέντων αντίστοιχα.

chart_1_copy.jpg

Σε σχέση με το κόστος αποστολής επιστολών, οι ερωτηθέντες το θεωρούν λογικό. Ενώ, όμως, θεωρούν το κόστος αποστολής δεμάτων υψηλό, δεν φαίνεται να θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, εφόσον το 72% των ερωτηθέντων δεν μπαίνει στη διαδικασία να συγκρίνει τις προσφερόμενες τιμές των διαφόρων παρόχων.

Όσον αφορά στο επίπεδο ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τη διαδικασία παραλαβής δεμάτων, ενώ γενικά παρουσιάζεται το 2023 να παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2022, οι ιδιωτικοί παροχείς, με βαθμολογία 8,5/10, φαίνεται να υπερτερούν των Κυπριακών Ταχυδρομείων, που αξιολογήθηκαν με 7,5.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 3 φορές την εβδομάδα τους ιδιωτικούς παροχείς (παρουσιάζοντας αύξηση από 2,3 φορές την εβδομάδα το 2022) και 1,2 φορές την εβδομάδα τα Κυπριακά Ταχυδρομεία (από 1 φορά την εβδομάδα το 2022).

Οι συνήθεις χώροι παραλαβής των δεμάτων είναι το υποστατικό της επιχείρησης με 79% και το υποστατικό του ταχυδρομικού παροχέα με 16%.

Οι κυριότεροι ταχυδρομικοί παροχείς που χρησιμοποιούνται από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για αποστολή δεμάτων είναι η GAP Akis Express (53% των ερωτηθέντων), η ACS Courier (50%), η Travel Express (31%) και η DHL (9%).

Η ικανοποίηση των επιχειρήσεων παρουσιάζεται σταθεροποιημένη, τόσο από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ιδιωτικοί ταχυδρομικοί παροχείς, όσο και από τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία.

Σε σχέση με τις τιμές, μόνο ένα πολύ χαμηλό ποσοστό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (4% για τις επιστολές και 12% για τα δέματα) θεωρεί τις χρεώσεις των Κυπριακών Ταχυδρομείων υψηλές, ενώ ένα υψηλότερο ποσοστό (35%) των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θεωρεί τις χρεώσεις των ιδιωτικών παροχέων υψηλές.

Σημειώστε ότι το 57% περίπου των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων διαθέτουν κάποιου είδους συμφωνία με έναν από τους ιδιώτες παροχείς για τον τρόπο αποστολής ή/και τη χρέωση (τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προσφέρουν τη δυνατότητα διαφορετικών χρεώσεων σε αποστολείς με ψηλούς όγκους αλληλογραφίας, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής, π.χ, προ-διαχωρισμένες επιστολές, αποστολή από το Κέντρο Διαλογής, κ.λπ.).

chart_2_copy.jpg

Ποια η εικόνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο; Καταγράφεται αύξηση συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια;

Σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ποσοστό των καταναλωτών που προβαίνει σε διαδικτυακές αγορές παρουσιάζεται σταθεροποιημένο κατά το 2023 (65%) σε σχέση με το 2022 (64%), αλλά παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με το 2021 (71%), γεγονός που πιθανότατα να οφείλεται σε αύξηση των όγκων ηλεκτρονικού εμπορίου το 2021 λόγω των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για έλεγχο της πανδημίας Covid-19. Η συχνότητα με την οποία οι καταναλωτές προβαίνουν σε διαδικτυακές αγορές παρουσιάζει παρόμοια τάση, με τον μέσο αριθμό ανά μήνα να κυμαίνεται στο 1,6 για το 2023, 1,5 για το 2022 και 2,0 για το 2021.

Η μέση ετήσια δαπάνη ΜμΕ με μέχρι 9 υπαλλήλους για αποστολή δεμάτων κυμάνθηκε στα 464 ευρώ, ενώ για τις ΜμΕ με 10-49 υπαλλήλους κυμάνθηκε στα 1.100 ευρώ, με την πλειοψηφία των πακέτων που αποστέλλονται να είναι μικρού μεγέθους.

Αλλάζουν οι ανάγκες των καταναλωτών, έρχεται app

Πρωταρχικός στόχος και σκοπός του ΓΕΡΗΕΤ είναι όπως, μέσω των ρυθμιστικών του παρεμβάσεων και της στενής παρακολούθησης της ταχυδρομικής αγοράς, να εξασφαλίσει την παροχή ποιοτικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Ποιες παρεμβάσεις θα λέγατε πως έχουν βελτιώσει τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες στην Κύπρο και πώς θα αξιολογούσατε το σημερινό τους επίπεδο;

Οι προκλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου και η διαφοροποίηση της ταχυδρομικής αγοράς καθιστούν απαραίτητη την έγκυρη και όσον το δυνατόν πιο περιεκτική ενημέρωση των καταναλωτών, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν τον ταχυδρομικό παροχέα που να ικανοποιεί τις ανάγκες τους, τόσο σε θέματα τιμών, όσο και σε θέματα αξιοπιστίας και ταχύτητας της παράδοσης των ταχυδρομικών τους αντικειμένων. Κατά το 2023, το Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) συνέχισε τις δράσεις του με κατεύθυνση την ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών, τη διασφάλιση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών από τον καθολικό παροχέα (δηλαδή, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία – ΚΥΤΑ) και τη διευκόλυνση παράδοσης δεμάτων.

Έμφαση έχει δοθεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του παραλήπτη (συλλογή στοιχείων μέσω έρευνας καταναλωτών, έλεγχος ποιότητας παροχής Υπηρεσίας Παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, διαδικασία αποζημίωσης καταναλωτών, κοκ). Επίσης, κατά το 2023 τέθηκε σε λειτουργία και στη διάθεση του κοινού εύχρηστο εργαλείο, με πρόσβαση από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το οποίο αποτυπώνει τα σημεία παροχής υπηρεσιών των αδειοδοτημένων παροχέων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογής (application) σύγκρισης τιμών αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Το νέο αυτό εργαλείο θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την αποστολή αλληλογραφίας και μικροδεμάτων, διευκολύνοντας κάθε χρήστη να επιλέξει το κοντινότερο ή το καταλληλότερο για τον ίδιο, σημείο παροχής των υπηρεσιών, αλλά και να αξιολογήσει τις υπηρεσίες και τις τιμές των Υπηρεσιών των Παροχέων.

Οι παρεμβάσεις του Γραφείου προς τον καθολικό παροχέα (τα ΚΥΤΑ) αφορούσαν κυρίως θέματα παράδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων, διαδικασίες αποστολής και παράδοσης αντικειμένων που παρουσιάζουν τελωνειακό ενδιαφέρον, βελτίωση των ηλεκτρονικών συστημάτων των ΚΥΤΑ που χρησιμοποιούνται από το κοινό για την αποστολή και για την παραλαβή ταχυδρομικών αντικειμένων, ούτως ώστε να καταστούν πιο εύχρηστα, καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας διακίνησης και ασφάλειας των επιστολών και των δεμάτων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική βελτίωση στην ποιότητα και στον τρόπο παράδοσης ταχυδρομικών αντικείμενων, τόσο από πλευράς διαδικασιών όσο και από πλευράς σημείων παράδοσης. Ασφαλώς, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Γι΄ αυτό και θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, των τιμών των υπηρεσιών και της διαθεσιμότητας περισσοτέρων επιλογών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στο κοινό, τόσο σε υπηρεσίες που εμπίπτουν όσο και σε υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν εντός του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας.

Έντονος ο ανταγωνισμός

Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαίνεται να έχει συμβάλει σημαντικά στο να εντατικοποιηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των Παροχέων Υπηρεσιών Τοπικών Ταχυμεταφορών. Θα χαρακτηρίζατε την κυπριακή αγορά αρκετά «ανταγωνιστική» σε αυτό τον τομέα σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.;

Ο τομέας των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Κύπρο λειτουργεί χωρίς περιορισμούς όσον αφορά στη δραστηριοποίηση παροχέων, τόσο σε υπηρεσίες που εξυπηρετούν τοπικές και διεθνείς μεταφορές, όσον και σε ό,τι αφορά στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας. Πέραν του καθολικού παροχέα (Κυπριακά Ταχυδρομεία), υπάρχουν ακόμη 20 παροχείς που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά. Να σημειωθεί ότι στο πεδίο καθολικής υπηρεσίας δραστηριοποιούνται ουσιαστικά μόνο τα Κυπριακά Ταχυδρομεία (παρόλο ότι έχει αδειοδοτηθεί και δεύτερος ενδιαφερόμενος παροχέας), ενώ οι ιδιώτες παροχείς δραστηριοποιούνται κυρίως στις τοπικές και διεθνείς ταχυμεταφορές. Ο δε δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς «herfindahl-hirschman index» σε σχέση με τα μερίδια αγοράς στην Κύπρο, παρουσιάζεται χαμηλός, γεγονός που καταδεικνύει το ψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που επικρατεί στην κυπριακή αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Επίσης, σύμφωνα με μελέτη του έγκριτου European Regulators Group for Postal Regulation (ERGP), η συγκέντρωση αυτή συγκρίνεται ευνοϊκά με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως απότοκο του έντονου αυτού ανταγωνισμού, το ποσοστό των Κυπριακών Ταχυδρομείων στις ταχυμεταφορές για τα διεθνή εξερχόμενα αντικείμενα έχει μειωθεί στο 8,1% το 2022 από 10,3% το 2021.

Παράλληλα, στα διεθνή εισερχόμενα αντικείμενα, το μερίδιο των ΚΥΤΑ παρουσιάζεται αυξημένο σε 15,2% το 2022 έναντι 13% το 2021.

Σημειώνουμε ότι, βάσει του κύκλου εργασιών συμπεριλαμβανομένης της καθολικής υπηρεσίας και της αποστολής αλληλογραφίας, το ποσοστό των Κυπριακών Ταχυδρομείων ανέρχεται στο 30% για το 2022 και ακολουθούν οι DHL με 14%, ACS με 13%, GAP AKIS Express με 13% και GAP Vassilopoulos (UPS) με 10%.

istock-1046521978.jpg

Ο ανταγωνισμός λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή

Θεωρείτε ικανοποιητικό το μερίδιο αγοράς που κατέχουν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία;

Είναι δύσκολο και δεν θα ήταν ορθό, να κρίνει κάποιος αν το μερίδιο αγοράς των Κυπριακών Ταχυδρομείων είναι «ικανοποιητικό» ή όχι. Από τη στιγμή που λειτουργεί αποτελεσματικά ο ανταγωνισμός προς όφελος του καταναλωτή, γεγονός που ισχύει στην κυπριακή αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, όπως αποδεικνύεται από τα πιο πάνω, ο κάθε ανταγωνιστής μπορεί να διαθέτει οποιοδήποτε ποσοστό αγοράς. Αρκεί, κάποιος εκ των ανταγωνιστών με πολύ ψηλό μερίδιο αγοράς ή με σημαντική ισχύ στην αγορά, να μην επιδίδεται σε πρακτικές που να αποτελούν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του, φαινόμενο που ευτυχώς δεν παρατηρείται στην κυπριακή αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Εντούτοις, και παρά το πολύ υψηλό ποσοστό των Κυπριακών Ταχυδρομείων σε κάποιους επιμέρους δείκτες (όπως π.χ. στο επιστολικό ταχυδρομείο), εμφανίζονται, τουλάχιστον φαινομενικά, να διαθέτουν σχετικά χαμηλό ποσοστό αγοράς σε κάποιους άλλους επιμέρους δείκτες, όπως, για παράδειγμα, στις αποστολές δεμάτων. Αφενός, αυτό μπορεί να αποδοθεί στον τρόπο προσμέτρησης του αριθμού αντικειμένων. Πιο, συγκεκριμένα, λεγόμενα μικρο-δέματα προσμετρούνται ως επιστολικό ταχυδρομείο, οπότε, το μερίδιο αγοράς των ΚΥΤΑ πιθανότατα είναι ψηλότερο από ό,τι υποδηλοί ο σχετικός δείκτης. Αφετέρου, αποτελεί θέμα των ίδιων των ΚΥΤΑ να επιδοθούν σε ενέργειες για αύξηση του μεριδίου αγοράς τους στον συγκεκριμένο υπο-τομέα των δεμάτων, ο οποίος είναι, ομολογουμένως, πολύ πιο ανταγωνιστικός από άλλους υπο-τομείς. Θεωρείται, όμως, ο υπο-τομέας ο οποίος θα εμφανίσει τη μεγαλύτερη αύξηση στο μέλλον, σε αντίθεση με την επιστολική αλληλογραφία και κυρίως τη μαζική (ή «εμπορική αλληλογραφία», όπως τη χαρακτηρίσαμε πιο πάνω), η οποία αναμένεται να χαρακτηριστεί από κάθετες μειώσεις.

Σκοπός η καθολική πρόσβαση

Λειτουργεί θετικά ή αρνητικά η νομοθεσία που καθορίζει το πλαίσιο των λιανικών τιμών του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο επίτροπος Επικοινωνιών καθορίζει και ρυθμίζει με Απόφασή του, το πλαίσιο τελών, συμπεριλαμβανομένων του κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιμών του Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Κύπρο (ΚΥΤΑ), προς διασφάλιση θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού. Σημειώστε ότι, προς τον σκοπό αυτό, οι τιμές που αφορούν την καθολική υπηρεσία πρέπει είναι προσιτές και να επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες, να είναι ομοιόμορφες παντού ανά την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ειδικές συνθήκες, αν υπάρχουν, να αντικατοπτρίζουν το κόστος, να παρέχουν κίνητρα για την αποτελεσματική παροχή καθολικής υπηρεσίας και να είναι διαφανείς και χωρίς διάκριση.

Για τον καθορισμό του πλαισίου τιμών, το ΓΕΡΗΕΤ ελέγχει διεξοδικά το σύστημα κοστολόγησης των Κυπριακών Ταχυδρομείων, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το σύστημα λογιστικής κοστολόγησης είναι ακριβές και αξιόπιστο και ότι παρέχει σαφή και πλήρη εικόνα του κόστους του Ταχυδρομικού Φορέα. Παράλληλα, το ΓΕΡΗΕΤ, με τη χρήση εξειδικευμένων κοστολογικών μοντέλων που έχει αναπτύξει, διασφαλίζει ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν το κόστος παροχής τής κάθε Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. Με το πλαίσιο τιμών που προκύπτει, το ΓΕΡΗΕΤ διασφαλίζει ότι οι τιμές αποτελούν προϊόν αποτελεσματικού παροχέα και είναι προσιτές για τους καταναλωτές.

Σίγουρα, κρίνοντας ακόμη και μόνο εκ του αποτελέσματος, θεωρείται ότι λειτουργεί πολύ θετικά και εφαρμόζεται αποτελεσματικά η νομοθεσία που καθορίζει το πλαίσιο των λιανικών τιμών των Κυπριακών Ταχυδρομείων ως Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. Λειτουργεί τόσο ως ασπίδα προστασίας των καταναλωτών, όσο και διασφάλισης θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος και πάλι, του καταναλωτή, ενώ τηρούνται απόλυτα οι παράμετροι που αναφέραμε πιο πάνω (προσιτότητα, κοστοστρέφεια, ομοιομορφία, μη διάκριση, αποτελεσματικότητα παροχής της υπηρεσίας, κοκ).

H Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία, αξίζει να σημειωθεί, αποτελεί εγγύηση για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν πρόσβαση στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του ΓΕΡΗΕΤ είναι η διασφάλιση της παροχής καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σε όλη τη χώρα, κάθε εργάσιμη ημέρα, σε προσιτή τιμή και στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών από τον καθολικό παροχέα με τον σωστό, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τρόπο παράδοσης και ταχύτητας διακίνησης και παράδοσης της αλληλογραφίας και των δεμάτων στα υποστατικά των καταναλωτών.

Τιμές και χρόνος παράδοσης τα περισσότερα παράπονα

Το Γραφείο σας λαμβάνει παράπονα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο; Εάν ναι, για τι καταγγελίες πρόκειται; Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για την τελευταία τριετία;

Στις αρμοδιότητες του επιτρόπου Επικοινωνιών εμπίπτει το μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου που αφορά παροχή Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (π.χ, παραλαβή, διακίνηση και παράδοση δεμάτων). Στο σύνολο, την τελευταία τριετία λήφθηκαν 55 παράπονα συνδεδεμένα με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα οποία αφορούσαν όλες τις πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 2021 και 2022 λήφθηκαν 20 παράπονα, ενώ το 2023 λήφθηκαν άλλα 9 παράπονα που αφορούσαν θέματα παράδοσης αντικειμένων που προέρχονταν από ηλεκτρονικό εμπόριο. Συγκεκριμένα, αφορούσαν τον τρόπο παράδοσης, τον τρόπο ενημέρωσης των καταναλωτών σε σχέση με την παράδοση και άλλα συναφή θέματα. Το 2023 δεν χρειάστηκε να επιβληθούν ποινές, καθότι δεν διαπιστώθηκαν οποιεσδήποτε παραβιάσεις του νόμου ή των Αποφάσεων (Διαταγμάτων) του Ε.Ε..

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, όμως και στοιχεία που συλλέγει το Γραφείο μέσω ετήσιων ερωτηματολογίων για τα παράπονα, γενικά, που λαμβάνουν οι ίδιοι οι παροχείς. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τόσο τον αριθμό όσο και το είδος των παραπόνων που χειρίστηκαν οι παροχείς. Το 2021 υποβλήθηκαν στους παροχείς 3041 και το 2022 3023 παράπονα (τα στοιχεία για το 2023 δεν είναι ακόμα διαθέσιμα). Από τα παράπονα αυτά, η πλειοψηφία αφορούσε παράπονα σε σχέση με την τιμολόγηση (803 για το 2021 και 971 – 168 περισσότερα – για το 2022) και παράπονα σε σχέση με τον χρόνο παράδοσης (955 για το 2021 και 927 – 28 λιγότερα – για το 2022).

Μειωμένος κατά 43 ήταν και ο αριθμός των παραπόνων για αντικείμενα που είχαν υποστεί ζημιές, αφού το 2021 ήταν 307, ενώ το 2022 ήταν 264. Μικρή μείωση παρουσιάστηκε και στα παράπονα για μη εντοπισμό ταχυδρομικού αντικειμένου, αφού από 204 που ήταν το 2021 μειώθηκαν στα 192 το 2022. Τα παράπονα για παράδοση διαφορετική από τις οδηγίες που δόθηκαν από τον καταναλωτή (π.χ. παράδοση σε γείτονα χωρίς να ερωτηθεί) αυξήθηκαν κατά 22, από 111 το 2021 σε 133 το 2022. Οι παροχείς έλαβαν και μικρό αριθμό παραπόνων (48 το 2021 και 54 το 2022) για σπασμένη ή καταστραμμένη η συσκευασία του ταχυδρομικού αντικειμένου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πλειοψηφία των παραπόνων τυγχάνουν χειρισμού από τους παροχείς, με μόνο το 0,2% των παραπόνων (6 παράπονα) που έλαβαν βρίσκονταν σε εκκρεμότητα στο τέλος της χρονιάς 2022. Σημειώνεται ότι το ΓΕΡΗΕΤ, αφού εξέτασε ενδελεχώς τις διαδικασίες των Παροχέων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για υποβολή παραπόνων και καταβολή αποζημιώσεων, το 2022 τροποποίησε το περί Προστασίας Καταναλωτών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διάταγμα το οποίο περιλαμβάνει πρόνοιες για τη διάφανη διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνων και τη διαδικασία αποζημιώσεων και επιστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων. Επίσης, το 2023 τέθηκε σε λειτουργία το νέο, αυτοποιημένο σύστημα του Γραφείου για την υποβολή παραπόνων.

Αυξάνεται το ενδιαφέρον των ΜμΕ για την Κυβερνοασφάλεια

Έχει δημιουργηθεί πλαίσιο ασφαλείας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (πλαίσιο κυβερνο-υγιεινής), το οποίο είναι μία απλοποιημένη έκδοση του πλαισίου για τις κρίσιμες υποδομές. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού της ΑΨΑ (NCC) μαζί με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) έχουν ανακοινώσει πρόγραμμα επιχορήγησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για αναβάθμιση της Κυβερνοασφάλειάς τους. Συνδέεται με την προστασία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών συναλλαγών; Ποιο το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής και από ποιους τομείς εντοπίζεται η μεγαλύτερη κινητικότητα;

Το πλαίσιο κυβερνο-υγιεινής για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) αναπτύχθηκε από την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ), υπό την ιδιότητά της ως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY) στην Κυπριακή Δημοκρατία και αφού αναγνωρίσαμε τη σημασία του γεγονότος ότι οι ΜμΕ στην Κύπρο αντιπροσωπεύουν ένα συντριπτικό ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνάρτηση με το ότι οι επιπτώσεις περιστατικών Κυβερνοασφάλειας δύναται να επιφέρουν σημαντικές, συχνά ανυπολόγιστες, δυσμενείς επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Στόχος του Πλαισίου είναι να παροτρύνει την υιοθέτηση ενός συστήματος πιστοποίησης και την εφαρμογή 11 βασικών σημείων ελέγχου από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ώστε να αυξήσουν το επίπεδο Κυβερνοασφάλειάς τους και να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις της Ψηφιακής Εποχής.

Με την εφαρμογή των σχετικών σημείων ελέγχου, μια επιχείρηση θα είναι σε θέση να αξιολογήσει το τρέχον επίπεδο ωριμότητας, να προσδιορίσει τα τρωτά σημεία και να μετριάσει τους κινδύνους, ενισχύοντας τις πρακτικές Κυβερνοασφάλειας που εφαρμόζει.

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, σε συνεργασία με το ΙδΕΚ, ανακοίνωσαν τον Δεκέμβριο του 2023 το Σχέδιο Χορηγιών για υποβολή Προτάσεων του Προγράμματος «Ενίσχυση Κυβερνοασφάλειας στις Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2023», με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1.000.000, με τη συγχρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ε.Ε. μέσω του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εξασφάλιση ενός βασικού επιπέδου Κυβερνοασφάλειας των ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ασχολούνται με ηλεκτρονικό εμπόριο και διαδικτυακές συναλλαγές, με σκοπό την προστασία υποδομών, συστημάτων και πληροφοριών, μέσα από την εφαρμογή και αγορά λύσεων και υπηρεσιών. Στοχεύει, παράλληλα, στη συμμόρφωσή τους με ευρωπαϊκά και διεθνώς αποδεκτά μέτρα Κυβερνοασφάλειας, τα οποία έχουν καθοριστεί μέσω του Πλαισίου Κυβερνο-Υγιεινής για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Παρατηρήθηκε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα χορηγιών, από όλους τους τομείς της κυπριακής οικονομίας, τόσο κατά την περίοδο πριν την υποβολή προτάσεων, όσο και κατά τη διάρκεια της. Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν 35 προτάσεις για χρηματοδότηση, με το συνολικό ποσό των αιτήσεων να φτάνει σχεδόν τα €1,4 εκατομμύρια. Κατά τα επόμενα έτη και με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών του, το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας Κύπρου και ανάλογα με τη στήριξη της οποίας θα τύχει το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύουμε τόσο να ενισχύσουμε το υφιστάμενο σχέδιο, όσο και να ανακοινώσουμε νέα σχέδια χορηγιών και προς άλλους δικαιούχους.

Πηγή: Economy today

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επίθεση με drone στο Τελ Αβίβ- Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Published

on

Η έκρηξη στο κέντρο του Τελ Αβίβ, που κατά τις «πρώτες ενδείξεις» οφειλόταν σε επίθεση με drone, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο ελαφρά, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Ζάκι Χέλερ, εκπρόσωπος του Ερυθρού Άστρου του Δαυίδ (Magen David Adom), του ισραηλινού αντίστοιχου του Ερυθρού Σταυρού.

Προηγούμενος απολογισμός, που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, έκανε λόγο για επτά τραυματίες. Ωστόσο ο κ. Χέλερ διευκρίνισε πως οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι που υπέστησαν σοκ.

Σύμφωνα με τον Ντιν Έλσντουν, εκπρόσωπο της αστυνομίας, το πτώμα του θύματος φέρει εμφανή τραύματα από συντρίμμια και βρέθηκε μέσα σε ακίνητο που χτυπήθηκε όταν έγινε η έκρηξη.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε, στο πλαίσιο «προκαταρκτικής έρευνας», επρόκειτο για επίθεση με drone. Η έκρηξη οφειλόταν σε «πτώση αεροπορικού στόχου», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως δεν ενεργοποίησε καμιά σειρήνα της αεράμυνας. Υποσχέθηκε ότι θα διενεργήσει έρευνα «σε βάθος», προσθέτοντας ότι η πολεμική αεροπορία «αύξησε τις περιπολίες της για την προστασία του ισραηλινού εναέριου χώρου».

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος των κινήματος των Χούθι της Υεμένης για στρατιωτικά ζητήματα Γιαχία Σάρια ανήγγειλε μέσω μέσω X πως αργότερα θα δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για «στρατιωτική επιχείρηση» εναντίον του Τελ Αβίβ.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τραγωδία στην Πάφο: «Έσβησε» στον ύπνο του εξάχρονο κοριτσάκι

Published

on

Ανείπωτη θλίψη προκάλεσε ο θάνατος εξάχρονου κοριτσιού στη Γεροσκήπου της Πάφου το βράδυ της Πέμπτης (18/7).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του Σίγμα, Μάριου Ιγνατίου, η εξάχρονη είχε διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου χωρίς τις αισθήσεις της.

Εκεί οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι γονείς της ανέφεραν στην αστυνομία ότι η εξάχρονη είχε ξαπλώσει για να κοιμηθεί το απόγευμα αλλά δεν ξύπνησε.

Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανήλικη αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φλωρεντία:Ψάχνουν τουρίστρια για προκλητικές πόζες σε άγαλμα του Βάκχου (ΦΩΤΟ)

Published

on

Ιταλοί αξιωματούχοι προσπαθούν να τακτοποιήσουν μια νεαρή γυναίκα που βιντεοσκοπήθηκε να φιλιέται, να σκύβει προκλητικά και να τρίβει ένα άγαλμα του Βάκχου, του θεού του κρασιού και του αισθησιασμού, στη Φλωρεντία το Σαββατοκύριακο.

Το υπουργείο Πολιτισμού της χώρας και οι αξιωματούχοι στη Φλωρεντία εξέφρασαν την οργή τους για το περιστατικό αφού οι φωτογραφίες έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το γραφείο του δημάρχου της Φλωρεντίας να το αποκαλεί πράξη που «μιμείται το σεξ».

Το Δημαρχείο της Φλωρεντίας είπε ότι η τουρίστρια δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη και πρότεινε ότι «πιθανώς βρισκόταν σε κατάσταση μέθης».

Είπαν ότι εάν εντοπιστεί, θα της επιβληθεί πρόστιμο και θα μπορούσε να αποκλειστεί ισόβια από την πόλη, σύμφωνα με ένα διάταγμα που απαγορεύει κάθε είδους κατάχρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη χώρα.

Το άγαλμα είναι αντίγραφο του αυθεντικού που δημιουργήθηκε τον 16ο αιώνα από τον γλύπτη Giambologna, ο οποίος επηρεάστηκε από την ελληνιστική γλυπτική και τα έργα του Μιχαήλ Άγγελου και εγκαταστάθηκε στη Φλωρεντία το 1552.

Ο πρωτότυπος Βάκχος του φυλάσσεται στο Μουσείο Μπαρτζέλο στο κέντρο της Φλωρεντίας. Το αντίγραφο βρίσκεται σε μια γωνία του δρόμου κοντά στη γέφυρα Ponte Vecchio.

Η πράξη έχει πυροδοτήσει ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X με τα σχόλια να είναι άλλα επικριτικά και άλλα να διασκεδάζουν.

Οι αιώνιοι απείθαρχοι τουρίστες

Οι τουρίστες με κακή συμπεριφορά ταλαιπωρούν τις ιταλικές αρχές εδώ και χρόνια.

Το 2022, ένας άνδρας κατηγορήθηκε αφού μια Maserati οδηγήθηκε στα διάσημα Ισπανικά Σκαλιά της Ρώμης. Την ίδια χρονιά,  επιβλήθηκε  πρόστιμο σε τουρίστες επειδή έκαναν σερφ στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας.

Το 2023, μια ομάδα νεαρών τουριστών που πόζαραν για φωτογραφίες για να δημοσιεύσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορήθηκαν ότι γκρέμισαν ένα πολύτιμο άγαλμα σε μια βίλα στη βόρεια Ιταλία. Πίσω στη Φλωρεντία την ίδια χρονιά, ένας τουρίστας συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι κατέστρεψε ένα άγαλμα στο Συντριβάνι του Ποσειδώνα του 16ου αιώνα στην Piazza della Signoria.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

Trending