Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Με ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, επιβεβαιώθηκε η νομιμότητα των διαταγμάτων που αφορούν τον κορωνοϊό.

Published

on

Νόμιμα αποφάνθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο ότι ήταν τα Διατάγματα που ο Υπουργός Υγείας εξέδιδε με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο (καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19) και νομίμως ο Υπουργός Υγείας, κατ’ εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, εξέδιδε τα Διατάγματα αυτά.

Σε ανακοίνωση της η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι, «η πολύ σημαντική αυτή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία υπήρξε ομόφωνη και εκδόθηκε στις 4 Μαρτίου 2024, αποτελεί απότοκο της εξέτασης έφεσης πολίτη σε σχέση με τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα του Διατάγματος (Αρ. 12) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, το οποίο συνοπτικά, μεταξύ άλλων, προέβλεπε την απαγόρευση μαζικών και άλλων εκδηλώσεων, και την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου για όλα τα πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω. Η έφεση στρεφόταν εναντίον απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου σε σχέση με τις κατηγορίες που ο πολίτης αντιμετώπιζε, ήτοι για μη χρήση προστατευτικής μάσκας και για τη συμμετοχή του σε εκδήλωση διαμαρτυρίας το 2021, κατά παράβαση Διατάγματος του Υπουργού Υγείας. Για τις δύο αυτές κατηγορίες ο πολίτης κρίθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο ως ένοχος και του επιβλήθηκε συνολική χρηματική ποινή προστίμου 450 ευρώ και για τα δύο αδικήματα.

Το ουσιαστικό ερώτημα που το Ανώτατο Δικαστήριο κλήθηκε να απαντήσει, με δεδομένο ότι υπήρξε παρέμβαση στα δικαιώματα του πολίτη για ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία για ειρηνική συνάθροιση, ήταν κατά πόσον η παρέμβαση αυτή ήταν συνταγματικά νόμιμη, επιδίωκε θεμιτό σκοπό και ήταν αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία ως επιτρεπόμενος περιορισμός με βάση άρθρα του Συντάγματος της Δημοκρατίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), και κατά πόσον θα μπορούσε να επιτευχθεί το ίδιο ή ανάλογο αποτέλεσμα με λιγότερο αυστηρά μέτρα.

Από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου προκύπτουν τα εξής σημαντικά σημεία:

Τα Διατάγματα που εκδόθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις των κρατών για προστασία της ζωής και της υγείας, επέτρεπαν τον περιορισμό των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών, τηρουμένης πάντα της αρχής της αναλογικότητας. Όπως αναφέρει το Δικαστήριο, η δυνατότητα περιορισμού των δικαιωμάτων του συνέρχεσθαι ελευθέρως και της ελευθερίας της έκφρασης «παρά την αδιαμφισβήτητη αξία και την ισχυρή προστασία τους, τα ίδια τα Άρθρα που κατοχυρώνουν τα ατομικά αυτά δικαιώματα, ταυτόχρονα τα σχετικοποιούν, δίδοντας τη δυνατότητα, ως άνω, να τίθενται σε περιορισμούς. Οι περιορισμοί όμως πρέπει να προβλέπονται από τον νόμο και να αποτελούν αναγκαία μέτρα σε μια δημοκρατική κοινωνία για την προστασία ιδιαίτερα σημαντικών αγαθών, μεταξύ των οποίων, η δημόσια υγεία».
Παρότι ο περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπήρξε νόμιμος τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, το Ανώτατο Δικαστήριο αθώωσε τον πολίτη στην κατηγορία της συμμετοχής σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, διότι, σύμφωνα με την απόφαση, η απαίτηση της αναλογικότητας ενέχει την υποχρέωση τα μέτρα να εφαρμόζονται κατά τρόπο συνεπή και συστηματικό. Κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου, το γεγονός ότι σειρά μέτρων επέτρεπαν, υπό όρους, δραστηριότητες προσώπων σε κλειστούς χώρους, όπως συνάθροιση πιστών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας και λειτουργία, μεταξύ άλλων, γυμναστηρίων, κινηματογραφικών αιθουσών, κομμωτηρίων και κέντρων δερματοστιξίας, καταδείκνυε έλλειψη συνέπειας στην εφαρμογή των μέτρων.
Το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την καταδίκη από το πρωτόδικο Δικαστήριο για τη μη χρήσης της υποχρεωτικής προστατευτικής μάσκας, καθότι η μη χρήση της ήταν ανάλογη του επιδιωκόμενου σκοπού. Το Ανώτατο Δικαστήριο επέβαλε στον πολίτη πρόστιμο 300 ευρώ για την κατηγορία της μη χρήσης προστατευτικής μάσκας, αφού προηγουμένως ακύρωσε τη συνολική ποινή των 450 ευρώ που είχε επιβληθεί και για τις δύο κατηγορίες από το Επαρχιακό Δικαστήριο.
Τα Διατάγματα αποτελούν αυτοτελείς πράξεις, η παραβίαση των οποίων συνιστά ποινικό αδίκημα.
Όλα τα Διατάγματα εκδόθηκαν κατ’ επίκληση της αδήριτης ανάγκης για αντιμετώπιση της πανδημίας.
Παρότι η νομοθετική εξουσία της Δημοκρατίας ασκείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Σύνταγμα δεν εμποδίζει την εκχώρηση νομοθετικής εξουσίας από την Βουλή σε άλλα όργανα της Δημοκρατίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Βουλή, μέσω των τροποποιήσεων του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου, εξουσιοδότησε το Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη άμεσων μέτρων για προστασία των πολιτών της Δημοκρατίας.
Τα Διατάγματα που εκδόθηκαν με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο κρίθηκαν από το Δικαστήριο ότι αποτελούν πράξη εκτελεστικής φύσεως [σ.σ. «καταδεικνύουν τον κατ’ εξοχήν εκτελεστικό χαρακτήρα των μέτρων και δεν χωρούσαν ‘εις βάθος εσωτερικές συζητήσεις, ιδίως με τη συμμετοχή της Βουλής’»] και ως εκ τούτου, νόμιμα το Υπουργικό Συμβούλιο εκχώρησε την εξουσία έκδοσης τους στον Υπουργό Υγείας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χαρακτηριστική αναφορά του Δικαστηρίου:
«Όλα αυτά τα στοιχεία που δακτυλοδείχνουν την εκτελεστική φύση των μέτρων που λαμβάνονταν, απέκτησαν τώρα με την πανδημία μια νέα, πρωτόγνωρη διάσταση. Η κατάσταση θα έπρεπε να παρακολουθείται καθημερινά, με υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και με βάση την τρέχουσα επιστημονική γνώση. Τα μέτρα θα έπρεπε να λαμβάνονται κατά τρόπον άμεσο και δυναμικό, όπως δυναμικά απειλούσε την ανθρωπότητα η πανδημία. Καταλήγουμε ότι επρόκειτο για περίπτωση άσκησης εκτελεστικής εξουσίας, κατ’ εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, προς υλοποίηση των σκοπών του νόμου και της άμεσης, εν προκειμένω, ανάγκης του λαού.»

Πηγή: Reportercy

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σε κλοιό καύσωνα η Κύπρος – Στους 42 βαθμούς η θερμοκρασία

Published

on

Συνεχίζονται οι ψηλές θερμοκρασίες ανά το παγκύπριο.

Νέα κίτρινη προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 11:00 το πρωί και θα ισχύει μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 32 στα ψηλότερα ορεινά.

Η πρόγνωση του καιρού: 

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι στα ανατολικά παράλια μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 38 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τέλος στην αγωνία για ΑΕΙ Κύπρου-Στρατιωτικές Σχολές – Στις 9 τα αποτελέσματα

Published

on

Τέλος στην αγωνία των υποψήφιων που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2024, τίθεται σήμερα το πρωί.

Στις 09:00, στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στην παρουσία της πολιτικής προϊστάμενης του Υπουργείου, Αθηνάς Μιχαηλίδου, θα ανακοινωθούν, τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων Εξετάσεων Πρόσβασης 2024 για τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επίθεση με drone στο Τελ Αβίβ- Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Published

on

Η έκρηξη στο κέντρο του Τελ Αβίβ, που κατά τις «πρώτες ενδείξεις» οφειλόταν σε επίθεση με drone, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο ελαφρά, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Ζάκι Χέλερ, εκπρόσωπος του Ερυθρού Άστρου του Δαυίδ (Magen David Adom), του ισραηλινού αντίστοιχου του Ερυθρού Σταυρού.

Προηγούμενος απολογισμός, που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, έκανε λόγο για επτά τραυματίες. Ωστόσο ο κ. Χέλερ διευκρίνισε πως οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι που υπέστησαν σοκ.

Σύμφωνα με τον Ντιν Έλσντουν, εκπρόσωπο της αστυνομίας, το πτώμα του θύματος φέρει εμφανή τραύματα από συντρίμμια και βρέθηκε μέσα σε ακίνητο που χτυπήθηκε όταν έγινε η έκρηξη.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε, στο πλαίσιο «προκαταρκτικής έρευνας», επρόκειτο για επίθεση με drone. Η έκρηξη οφειλόταν σε «πτώση αεροπορικού στόχου», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως δεν ενεργοποίησε καμιά σειρήνα της αεράμυνας. Υποσχέθηκε ότι θα διενεργήσει έρευνα «σε βάθος», προσθέτοντας ότι η πολεμική αεροπορία «αύξησε τις περιπολίες της για την προστασία του ισραηλινού εναέριου χώρου».

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος των κινήματος των Χούθι της Υεμένης για στρατιωτικά ζητήματα Γιαχία Σάρια ανήγγειλε μέσω μέσω X πως αργότερα θα δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για «στρατιωτική επιχείρηση» εναντίον του Τελ Αβίβ.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

Trending