Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ελεγκτική Υπηρεσία: Πλήρωσε τη μισή εγγύηση για το i-justice ο Ανάδοχος

Published

on

Σε έκθεσή της για το Υφυπουργείο Καινοτομίας η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει επίσης πως διενεργήθηκαν πληρωμές, ύψους σχεδόν €1 εκατ. για τις οποίες η σχετική σύσταση δόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Την ώρα που ο θόρυβος γύρω από την αποτυχία της εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης e-justice δεν έχει ακόμη κοπάσει, η Ελεγκτική Υπηρεσία φέρνει στο φως ένα νέο “ατόπημα” που αυτή τη φορά σχετίζεται με το i-justice, το σύστημα που θεωρητικά θα έπρεπε να είχε ήδη αντικατασταθεί από το e-justice.  

Λόγω, ωστόσο, της σωρείας προβλημάτων που προέκυψαν και της μεγάλης αναστάτωσης που προκλήθηκε ανάμεσα στον δικηγορικό κόσμο της Κύπρου, το i-justice τέθηκε εκ νέου σε εφαρμογή στις 29 Ιανουαρίου, εώς ότου η ανάδοχος εταιρεία καταφέρει να επιλύσει τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το e-justice. Σύμφωνα πάντως, με πληροφορίες, το Υφυπουργείο Καινοτομίας δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ως προς το πότε θα εφαρμοστεί τελικά το σύστημα e–justice.

Ζητήθηκαν τα μισά χρήματα εκ.. παραδρομής  

Σε μία άλλη εξέλιξη, η Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσιοποίησε σήμερα ειδική έκθεσε σε σχέση με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αναφορικά με έλεγχο που διεξήγαγε σε δείγμα εισπράξεων και πληρωμών του για το έτος 2022. 

Κατά την έρευνά της εντόπισε περιπτώσεις, όπου οι ανάδοχοι δεν συμμορφώθηκαν με τους όρους των διαγωνισμών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών έξι προσώπων ως τεχνικοί υποστήριξης για τις ανάγκες του συστήματος για την ενδιάμεση λύση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (i-justice) (Διαγωνισμός ΤΥΠ2021/051/Δ/Α), κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει λεγόμενη Δέσμευση Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 10% του ολικού κόστους της αξίας της Σύμβασης. Υπενθυμίζεται πως το σύστημα i-justice είχε τεθεί σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως κατά το έλεγχο της εγγραφής αρ. 107678, παρατηρήθηκε ότι η Δέσμευση που προσκομίστηκε από τον Ανάδοχο, αντιστοιχούσε σε ποσοστό 5% επί του ποσού του Συμβολαίου, αντί του 10% που προνοείται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

“Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID του Υπουργείου Υγείας (EU Digital Covid Certificate – EUDCC), (Διαγωνισμός ΤΥΠ2021/061/Δ/Α) κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει λεγόμενη Δέσμευση Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 10% του ολικού κόστους της αξίας της Σύμβασης”, σημειώνεται.

Όπως επισημαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία “παρατηρήσαμε ότι για συγκεκριμένη Σύμβαση που υπογράφηκε στις 8.2.2022, η λεγόμενη Δέσμευση Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης υποβλήθηκε στις 4.5.2022, με καθυστέρηση τριών μηνών”, την ώρα που σχετική σύσταση προνοεί πως το Τμήμα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι Ανάδοχοι συμμορφώνονται με τους όρους των διαγωνισμών.

“Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς ενημέρωσε ότι, εκ παραδρομής ζητήθηκε η κατάθεση Δέσμευση Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης ίσης με το 5% αντί 10%, ως οριζόταν στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Όσον αφορά στην καθυστέρηση στην υποβολή λεγόμενης Δέσμευσης Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης, ο Γενικός Διευθυντής μάς πληροφόρησε ότι εκ παραδρομής ζητήθηκε από τον Ανάδοχο η κατάθεση Δέσμευσης για λανθασμένο ποσό, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η υποβολή της Δέσμευσης Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης”, προσθέτει. 

Εντολές για πληρωμές ύψους σχεδόν €1 εκατ. χωρίς εξουσιοδότηση 

Ένα άλλο ζήτημα που εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι πως σε κάποιες περιπτώσεις η σύσταση για τη διενέργεια της πληρωμής έγινε από μη εξουσιοδοτημένους λειτουργούς. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που παραθέτει, πρόκειται για πληρωμές ύψους €919.555. 

Παράλληλα, αναφέρει πως οι επιστολές εξουσιοδότησής τους, ως αρμόδιοι λειτουργοί για τη σύσταση πληρωμών, φέρουν ημερομηνία 24.8.2022, δηλαδή μεταγενέστερη της ημερομηνίας σύστασης πληρωμής των σχετικών τιμολογίων.

systaseis.jpg

Για το ζήτημα, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι θα δοθούν οδηγίες στο προσωπικό του Λογιστηρίου του ΤΥΠ ώστε να μη διενεργεί πληρωμές οι οποίες δεν συστήνονται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους λειτουργούς και να ενημερώνεται σχετικά η Διεύθυνση για τις απαραίτητες ενέργειες.

Άλλα ευρήματα που προκύπτουν στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

– To Μητρώο Κινητής Περιουσίας δεν είναι ενημερωμένο με όλες τις αγορές μηχανογραφικού εξοπλισμού – Στις 13.3.2023, ο τέως Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου ανέφερε στην Ελεγκτική Υπηρεσία ότι το σχετικό μητρώο θα ενημερωθεί πλήρως μέχρι το τέλος του 2023.

– Μη εφαρμογή των προνοιών της Δημοσιονομικής και Λογιστικής Οδηγία αρ. 38, στις οποίες αναφέρεται ότι οι Προϊστάμενοι Τμημάτων ή εκπρόσωποί τους πρέπει να διεξάγουν, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, αιφνιδιαστικούς ελέγχους στους λειτουργούς στους οποίους ανατέθηκε η είσπραξη και φύλαξη των εσόδων. Για το θέμα αυτό, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου συμφώνησε με τη σύστασή της ΕΥ και ανέφερε ότι δόθηκαν σχετικές οδηγίες. Ανέφερε επίσης ότι θα δοθούν οδηγίες ώστε να διενεργείται αιφνιδιαστικός έλεγχος και από την Λογιστική Λειτουργό της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υφυπουργείου.

Στα γενικά συμπεράσματά της η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως με βάση τα επιμέρους ευρήματα του ελέγχου, διαπιστώνονται αδυναμίες στον έλεγχο των δαπανών και μη πλήρης συμμόρφωση, τόσο με τις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, όσο και με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά, για τη Διοίκηση του Υφυπουργείου και τα Τμήματά του προϋπολογίστηκαν δαπάνες ύψους €121.874.281, ενώ οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €80.592.522 (ποσοστό υλοποίησης Προϋπολογισμού 66,13%). Τα πραγματικά έσοδα, για το 2022, ανήλθαν σε €10.983.898.

Μπορείτε να δείτε την έκθεση εδώ

Πηγή: Economy today

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πτώση θερμοκρασίας στην Κύπρο- Πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο Κατακλυσμού

Published

on

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος παρόλο που τις πρωινές ώρες τοπικά στα παράλια, ενδέχεται να παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί ασθενείς, 3 Μποφόρ, ωστόσο σύντομα θα καταστούν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, και στα νότια παράλια τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα παράλια τοπικά αναμένεται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχή του εσωτερικού.

Την Κυριακή ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχή του εσωτερικού. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η λεκτική επίθεση της Χεζμπολάχ στην Κύπρο με ξεπερνάει

Published

on

Στις απειλές της Χεζμπολάχ προς την Κύπρο, αλλά και στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Αμερικανό ομόλογο του, Άντονι Μπλίνκεν τη περασμένη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, αναφέρθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, σημειώνοντας ότι «η λεκτική επίθεση είναι κάτι που με ξεπερνάει».

Ο κ. Μίλερ απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου.

«Το γιατί η Χεζμπολάχ θα επιτεθεί σε μια χώρα στη μέση αυτού του σημαντικού ανθρωπιστικού ρόλου που παίζει, το γιατί εξαπολύουν αυτού του είδους τη λεκτική επίθεση είναι κάτι που με ξεπερνάει», υπογράμμισε.

Ο Μάθιου Μίλερ αναφέρθηκε στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ-Κύπρου τονίζοντας ότι «ήταν απίστευτα παραγωγική».

«Ήταν μια απίστευτα παραγωγική συνάντηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Κύπρου για όλο το έργο που έχει κάνει για να διευκολύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας. Και θέλω απλώς να το επισημάνω ξανά, ότι η Κύπρος έχει πραγματικά διαδραματίσει βασικό ρόλο ως χώρος οργάνωσης για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στη Γάζα, που βοηθά αθώους Παλαιστίνιους, που βοηθάει να έχουν φαγητό αθώοι Παλαιστίνιοι», σημείωσε.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πυρά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου: Εντείνεται η ανησυχία για ευρύτερο πόλεμο

Published

on

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η λιβανική Χεζμπολά συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την περαιτέρω ρητορική κλιμάκωση των δυο πρωταγωνιστών, εντείνοντας την ανησυχία πως θα ξεσπάσει πόλεμος μεγάλης κλίμακας.

Ενώ στο λεγόμενο νότιο μέτωπο του Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας, ο πόλεμος που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια, συνεχιζόταν τις πρώτες πρωινές ώρες με ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε διάφορα σημεία του πολιορκημένου κι ερειπωμένου θυλάκου.

Αυτός ο πόλεμος πυροδότησε την έξαρση της βίας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολά, συμμάχου της Χαμάς, κλιμακώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Χθες Πέμπτη, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για διάφορες επιθέσεις, αναφέροντας ιδίως πως εξαπέλυσε «δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα και οβίδες» προς την κατεύθυνση στρατοπέδου στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για ισραηλινό βομβαρδισμό που σκότωσε στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονά της στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως «εξάλειψε» αξιωματικό του κινήματος και ότι έπληξε «εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος» της Χεζμπολά, παράταξης που εξοπλίζει και χρηματοδοτεί το Ιράν, ορκισμένου εχθρού του εβραϊκού κράτους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε επίσης ότι αναχαίτισε «εναέριο στόχο». Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως έγιναν ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον λιβανικό Νότο.

Στην Ουάσιγκτον, ο ισραηλινός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τσάχι Χανέγκμπι και ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, την ώρα που οι σχέσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις του προέδρου Τζο Μπάιντεν και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζουν εκ νέου εντάσεις.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μπλίνκεν «επαναβεβαίωσε την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια του Ισραήλ», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του, τον Μάθιου Μίλερ.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ταυτόχρονα «τη σημασία που έχει να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στον Λίβανο» και να υπάρξει «διπλωματική λύση» που «θα επιτρέψει στις ισραηλινές και λιβανικές οικογένειες», τους χιλιάδες ανθρώπους που εκτοπίστηκαν εξαιτίας των ανταλλαγών πυρών, «να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Σε εμπρηστική ομιλία του προχθές Τετάρτη, ο ηγέτης της Χεζμπολά, ο Χασάν Νασράλα, διεμήνυσε πως «καμιά τοποθεσία» στο Ισραήλ δεν θα γλιτώσει από τους πυραύλους και τα drones του κινήματός του σε περίπτωση που ο ισραηλινός στρατός επιτεθεί στην λιβανική επικράτεια.

Την Τρίτη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι «τα επιχειρησιακά σχέδια» για να διεξαχθούν επιχειρήσεις στον Λίβανο «εγκρίθηκαν», ενώ ο επικεφαλής της διπλωματίας του εβραϊκού κράτους Ισραέλ Κατς διεμήνυσε πως σε περίπτωση «ολοκληρωτικού πολέμου», η Χεζμπολά «θα καταστραφεί».

«Νέα όπλα»

Ο κ. Νασράλα απείλησε επίσης την Κύπρο, τονίζοντας πως έχει «πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες (…) το Ισραήλ λέει πως θα χρησιμοποιήσει αεροδρόμια και βάσεις στην Κύπρο, αν η Χεζμπολά επιτεθεί στα αεροδρόμιά του».

Το «άνοιγμα των κυπριακών αεροδρομίων και βάσεων στον ισραηλινό εχθρό για να στοχοποιήσει τον Λίβανο θα σήμαινε ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι εμπλεκόμενο μέρος στον πόλεμο», διεμήνυσε ο Χασάν Νασράλα. Η Κύπρος, το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πιο κοντά στα παράλια της Μέσης Ανατολής –απέχει κάπου 300 χιλιόμετρα από το Ισραήλ και 200 χιλιόμετρα από τον Λίβανο– διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δυο χώρες.

Οι κατηγορίες αυτές είναι ανυπόστατες, αντέτεινε η κυβέρνηση της Κύπρου. «Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στις πολεμικές συρράξεις», ήταν η αντίδραση του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη, είναι «μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος».

Οι απειλές της Χεζμπολά, κινήματος με τεράστια επιρροή στον Λίβανο, εντείνουν το κλίμα ανησυχίας.

«Δεν ξέρω αν η ιστορία αυτή θα καταλήξει σε πόλεμο ή συμφωνία. Θα προτιμούσα συμφωνία», δηλώνει ο Σιμόν Καμαρί από την Κιριάτ Σιμόνα (βόρειο Ισραήλ.

«Ο Λίβανος δεν θέλει πόλεμο, κανένας δεν θέλει πόλεμο. Είμαστε κουρασμένοι, έχουμε την οικονομική κρίση και πλέον πόλεμο (…) Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», δηλώνει η Σοφινάρ, κάτοικος Βηρυτού.

Σε περίπτωση πολέμου, το Ισραήλ θα υποστεί πλήγματα «από την ξηρά, από τη θάλασσα κι από τον αέρα», διεμήνυσε ο ηγέτης της Χεζμπολά, παράταξης που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, συμπληρώνοντας πως το κίνημά του παρέλαβε «νέα όπλα», ενώ διαθέτει πάνω από 100.000 ετοιμοπόλεμους άνδρες.

«Είναι κρίσιμο όλα τα μέρη να παύσουν πυρ», τόνισε από την πλευρά της η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ.

Εντάσεις των κυβερνήσεων Μπάιντεν-Νετανιάχου

Την 7η Οκτωβρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, όπου έχασαν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Ταυτόχρονα απήχθησαν 251 άνθρωποι, από τους οποίους 116 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 θεωρείται πως είναι νεκροί, κατά τον στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007, κι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή ως τώρα σε τουλάχιστον 37.431 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Στη Ράφα (νότια), οι μάχες συνεχίζονται ανάμεσα σε μονάδες του ισραηλινού στρατού και παλαιστίνιους μαχητές, όπως και οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί.

Έγιναν επίσης πλήγματα σε κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι, ανάμεσά τους γιατρός, ενώ την ίδια ώρα, τομείς στο βόρειο τμήμα της περιοχής απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τη Γάζα προτού οι όμηροι να έχουν επιστρέψει και προτού να έχουμε εξαλείψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς», είπε για ακόμη μια φορά ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ για άλλο ένα βράδυ Ισραηλινοί διαδήλωσαν στην Ιερουσαλήμ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πώς διεξάγεται ο πόλεμος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τονίζοντας πως το Ισραήλ διεξάγει «υπαρξιακό πόλεμο», ο κ. Νετανιάχου πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του χρειάζονται κι άλλα όπλα και πυρομαχικά από τις ΗΠΑ, τον κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ, και στηλιτεύοντας τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι χαρακτήρισε «απογοητευτικά» και «προσβλητικά» τα σχόλια αυτά του ισραηλινού πρωθυπουργού. «Καμιά άλλη χώρα δεν κάνει περισσότερα για να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί έναντι της απειλής της Χαμάς», διαβεβαίωσε.

Πηγή: Sigmalive

Continue Reading

Trending